Untitled-6

Lampeter Farmers Market

Alternate Fridays 9am-2pm

Chris Thomas 01570 423 200

Next to Sainsburys in town centre.

.


  • Regular Food and Produce Events (Monthly Weekly etc)
  • Farmers Market

 

 

Held by the side of Sainsbury’s in Lampeter between 9:00am to 2:00pm on Fridays
Home grown Seasonal Fruit, Vegetables and Plants
Bread, Eggs,Cheese and Butter, Honey and Pork

February, 7, 21
March, 7, 21
April, 4, Thursday 17
May 2, 16, 30,
June 13, 27,
July, 11, 25
August, 8, 22
September, 5, 19
October, 3, 17, 31
November, 14, 28
December, 12, Thursday 18
January, 23 2015

 

 

Marchnad Ffermwyr wrth ochr Sainsbury’s Llambed ar ddydd Gwener
 9:00 y bore hyd 2:00 y prynhawn
Cacennau cartref, jamiau a siytni a bwydydd sawrus …
Ffrwythau, llysiau a phlanhigion tymhorol cartref…
Bara, Wyau, Caws a Menyn, Mêl a Phorc

7, 21 Chwefror
7, 21 Mawrth
4, 17 Iau, Ebrill
2, 16, 30, Mai
13, 27, Mehefin
11, 25, Gorffennaf
8, 22, Awst
5, 19 Medi
3, 17, 31, Hydref
14, 28 Tachwedd
12, Iau 18 Rhagfyr
23, Ionawr, 2015

 

     
     

Comments are closed.