aerona1

Aerona Liqueur

Rhedynog Isaf, Chwilog, Pwllheli

01766 810387

www.aerona-liqueur.co.uk

Location map LL53 6LQ


  • Drinks (Alcoholic)
  • Aronia Berry Liqueur
  • Liqueur

Aerona … Welsh Aronia Berry Liqueur -
the first aronia berry liqueur to be made and sold in the UK.

Aerona Liqueur bottle + liqueur in glasses , delicious, distinctive and warming

Wales The True Taste  Food & Drink Awards Winner 2010/11

This unique liqueur is made with hand picked aronia berries from plants grown on the family farm and other natural ingredients – no juice from concentrate, artificial colourings or preservatives are used in our liqueur.
Every bottle is unique as they are all hand filled, crafted and finished.

How Aerona came about

In 2004, we the Joneses took part in a project called MENTERRA an ambitious and innovative three-year long pilot project aiming to develop new crops and plants, as well as traditional and indigenous ones. This is where we got to trial the aronia plants.

What is Aerona Liqueur made from

Aerona Liqueur is made from aronia berries, sometimes called black chokeberry, the fruit of the deciduous shrub native to eastern North America. It is sometimes used in landscapes for its creamy white flowers in late spring and colourful flame red autumn foliage contrasted with dark berries. The pea-sized, violet-black berries are harvested in autumn and have a strong, stable natural colour with a dry and sour flavour.

The brand name Aerona

Aerona has its origins in Celtic languages and it is predominantly used in Welsh. Aerona is the female gender of the Welsh word aeron meaning ‘berry’.

 

Sut daeth Aerona i fodolaeth

Yn 2004, cymeron ni y Jonesiaid ran mewn prosiect o’r enw MENTERRA  prosiect peilot uchelgeisiol ac arloesol 3 blynedd o hyd wedi’i anelu at ddatblygu cnydau a phlanhigion newydd, yn ogystal â rhai traddodiadol a chynhenid.  Dyma lle buon ni yn treialu’r planhigion aronia.

O beth mae Aerona Liqueur wedi ei wneud 

Mae Aerona Liqueur wedi’i wneud o aeron aronia, a elwir ambell waith yn “black chokeberry”, ffrwyth y llwyn collddail sy’n frodorol i ddwyrain Gogledd America.  Fe’i defnyddir weithiau wrth dirlunio oherwydd ei flodau gwyn hufennog ar ddiwedd y gwanwyn a’r dail fflamgoch lliwgar yn yr hydref sy’n gwrthgyferbynu â’r aeron tywyll.  Mae’r aeron du-fioled maint pysen yn cael eu cynaeafu yn yr hydref ac mae lliw cryf naturiol a sefydlog arnynt a’u blas yn sych a sur.

Enw brand Aerona

Mae Aerona’n tarddu o’r ieithoedd Celtaidd ac fe’i ddefnyddir yn  bennaf  yn y Gymraeg.  Enw benywaidd ydi Aerona o’r gair “aeron” sy’n golygu “berry”.

Please visit our website for

ordering

 

Aerona  Liqueur

 
     
     

Comments are closed.